Firma w Polsce czy Firma w Anglii ?

Firma w anglii logo

Założenie - rejestracja firmy w Anglii

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088. Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950

 

Spółka LTD, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą działalności rozpoznawalną na całym świecie. Wielka Brytania stanowi lokalizację budzącą zaufanie i dobrze wpływającą na wizerunek firmy. Przynosi też duże korzyści finansowe i nie zagraża interesom prowadzonym w Polsce. Korzystając z usług biura pośredniczącego, otwarcie i prowadzenie biura na Wyspach, nie wymaga wielkiego zaangażowania. Warto wspomnieć, że firma-matka w Anglii nie posiada zobowiązań w stosunku do oddziałów, a akcjonariusze mogą zachować anonimowość w rejestrach publicznych.


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Wady i zalety prowadzenia spółki Ltd w Anglii

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki Ltd w Wielkiej Brytanii i prowadzenie jej oddziału w kraju. Polega to na tym, że formalnie spółka jest zarejestrowana w UK, gdzie są korzystniejsze warunki założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa, ale już faktyczna działalność odbywa się w Polsce.

Spółka Limited jest to odpowiednik naszej rodzimej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zastosowanie takiego rozwiązania, czyli formalna siedziba za granicą i faktyczna działalność w kraju niesie za sobą kilka różnych pozytywnych i negatywnych elementów.


Do najważniejszych plusów założenia spółki Ltd należy brak posiadania minimalnego kapitału zakładowego. Niegdyś w Polsce trzeba było posiadać 50 tysięcy złotych żeby założyć spółkę z o. o., teraz kwota ta wynosi tylko 5 tysięcy, jednak nadal przedsiębiorcy wolą tego uniknąć. Kolejną dużą zaletą jest prostota i szybkość zarejestrowania spółki w Anglii.

Ograniczenie biurokracji do minimum pozwala na otworzenie działalności w zaledwie 24 godziny. W  Polsce pomimo wprowadzania e-administracji nadal nie udaje się osiągnąć takiego wyniku i trwa to znacznie dłużej. Do tego dochodzi brak kosztów notarialnych związanych z przygotowaniem aktu założycielskiego. Ograniczanie biurokracji do minimum pozwala stawiać małe wymogi związane ze sprawozdaniami finansowymi.


Oprócz wymienionych podstawowych korzyści istnieją także nieliczne wady, który należy poznać. Po pierwsze prowadzenie zagranicznej spółki Ltd nie dla każdego może być proste. W takim wypadku najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów. Jednak koszty związane z doradztwem mniejsze niż otrzymane w zamian zyski i warto je ponieść.

Czasami także wizerunek zagranicznej spółki może budzić niepokój i obawy krajowych kontrahentów, tym bardziej, że wiedzą oni o braku koniecznego kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki. Na szczęści zaczyna się to zmieniać i coraz więcej przedsiębiorców jest otwartych na współpracę z firmami założonymi za granicą.


Po dokonaniu bilansu plusów i minusów okazuje się, że spółka Ltd jest bardzo atrakcyjną formą założenia działalności. Jeżeli ktoś chce prowadzić firmę w formie spółki z o. o., to niech rozważy możliwość otworzenia jej brytyjskiej wersji.Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Nasza standardowa oferta dla spółek limited w zależności od potrzeb obejmuje: rejestrację twojej spółki limited + umowę spółki (tzw. Articles of Association); bookkeeping (prowadzenie ksiąg i przygotowywanie co-miesięcznych raportów); prowadzenie listy płac (payslip, P45, P60, P35); rejestrację i rozliczenia VAT; rozliczenie podatku Corporation Tax; przygotowanie Annual Return; reprezentowanie twojej spółki w kontaktach z HMRC; adres rejestracyjny dla twojej spółki i wirtualne biuro; inne usługi w zależności od potrzeb.

 

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Podstawową cechą takiej firmy jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotow gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce.

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950 ), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony www.rozliczenia-online.com (klikając w rejestracja spółek na czerwonym pasku u góry i wypełniając po kolei dokładnie rubryki o które pyta formularz).

Do rejestracji spółki potrzebne sa następujące dane:

 • Dane osobowe dyrektorów i udziałowców (imiona, nazwiska, adresy)
 • Nazwa spółki
 • Adres spółki (który może być udostępniony przez nasze biuro)
Rejestracja odbywa sie w ciągu 24 godzin. Pośredniczymy również w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

Oferujemy kilka pakietów dla naszych klientów, którzy sa zainteresowani otworzeniem spółki LTD. Poniżej znajdują sie nasze oferty:

 

Kto musi założyć oddział a jakie spółki mogą działać bez oddziału / Firma LTD w Anglii

Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy nie wymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo marketing, konsulting), sklepy internetowe.

Wszystkie inne firmy mogą działać jako polski oddział spółki brytyjskiej.

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym.

Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE

Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce. / Firma LTD w Anglii

 1. Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 5,000 PLN przy spółce z o.o. lub 100,000 PLN przy spółce akcyjnej).
 2. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
 3. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.
 4. Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego.
 5. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to możliwość transferu kosztów miedzy podmiotami.
 6. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
 7. Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
 8. Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
 9. Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.
 10. Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe informacje dotyczące zakładania spółki w UK z filią w Polsce

Założenie tego typu spółki jest naprawdę dziecinną łatwością bowiem można wykonać to za pomocą trzech sposobów, pierwszym z nich telefon do firmy Financial Republic 02086823950 , drugim to udanie się osobiście do firmy , trzecim i chyba najbardziej popularnym jest odwiedzenie strony internetowej www.rozliczenia-online.com. Po wejściu na stronę klikamy w czerwony pasek znajdujący się u góry strony , pojawią się rubryki , które należy wypełnić i w ten oto prosty sposób nasza spółka zostanie zarejestrowana.

Do zarejestrowania potrzebne są dane osobowe wszystkich dyrektorów oraz udziałowców , chodzi tutaj o imiona , nazwiska a także adresy. Ponadto będziemy potrzebować nazwy spółki oraz adres spółki , jednak adres ten może być udostępniony przez biuro firmy Financial Republic. Cały proces rejestracji trwa dwadzieścia cztery godziny. Nasza firma bierze na siebie pośredniczenie w otworzeniu konta biznesowego, które to zostanie otwarte w banku HSBC. Nasza propozycja to kilka pakietów dla wszystkich zainteresowanych. Podstawową zasadą jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co umożliwia nam nieprzestrzeganie przepisów kodeksu o polskich spółkach handlowych.

 

Posiada za to wszystkie korzyści płynące z bycia spółką w Polsce , istnieje możliwość aplikacji jako podatnik VAT , zatrudnienia pracowników oraz ubieganie się o wszelkiego rodzaju pozwolenia czy licencje. Nasz filia może mieć do dyspozycji kapitał macierzystej spółki w Anglii dzięki temu można przetransferować koszty pomiędzy oboma podmiotami. Nie ma również żadnych kosztów związanych ze sporządzaniem aktu założycielskiego, chodzi tutaj o statut spółki oraz inne koszty notarialne , nie ma ponadto obowiązku posiadania kapitału zakładowego. Dzięki tym operacjom nasza grupa zyskuje niezwykle prestiżowy wizerunek oraz wkład zagranicznego kapitału.

 

Jak nietrudno zauważyć założenie spółki w Anglii niesie ze sobą szereg różnych , pozytywnych aspektów dzięki którym można w pełni rozwinąć swoją działalność oraz poszerzyć kręgi swoich klientów. Nie warto więc dłużej zwlekać a jedynie dokonać kilku formalności by móc cieszyć się w pełni nowymi perspektywami.


Angielska Spółka Ltd. - Polski Oddział - OFERTA /Firma LTD w Anglii

 1. Przygotowanie niezbednej dokumentacji do otworzenia oddziału w Polsce
 2. Bezpłatna konsultacja
 3. Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 4. Rejestracja Ltd. On-line w ciągu 3 - 6 godzin - wpis do rejestru handlowego w UK
 5. Rejestracja firmy Limited z danymi wskazanymi przez aplikanta
 6. Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
 7. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
 8. Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
 9. Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną i pocztową na wskazany przez klienta adres
 10. Polska wersja statutu spółki i aktu założycielskiego
 11. Udostępnienie adresu na rok czasu od daty rejestracji spółki
 12. Opieka na korespondencją urzędową
 13. Możliwość przekierowania korespondencji biznesowej za dodatkową opłatą
 14. Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
 15. Cena: GBP 350

Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spółki brytyjskiej. / Firma LTD w Anglii

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950 ), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony www.rozliczenia-online.com (klikając w rejestracja spółek na czerwonym pasku u góry i wypełniając po kolei dokładnie rubryki o które pyta formularz).
Do rejestracji spółki potrzebne są następujące dane:

 1. Dane osobowe dyrektorów i udziałowców (imiona, nazwiska, adresy)
 2. Nazwa spółki
 3. Adres spółki (który może być udostępniony przez nasze biuro)
Rejestracja odbywa sie w ciągu 24 godzin. Pośredniczymy również w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

Oferujemy kilka pakietów dla naszych klientów, którzy sa zainteresowani otworzeniem spółki LTD. Poniżej znajdują sie nasze oferty:

Rejestracja Limited Company - £29 / Firma LTD w Anglii

Usługa obejmuje:
 1. Rejestracje spółki w 24 godziny
 2. Memorandum i Artykuły założenia spółki
 3. Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
 4. Konto bankowe w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy
Dodatkowe usługi w związku z rejestracja:
 1. Rejestracja nowego pracodawcy £30
 2. Rejestracja VAT £30.
 3. Użyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekierowaniem poczty (£20 dla naszych stałych klientów, v150 dla nie klientów biura).
Przy prowadzeniu księgowości spółki oferujemy następujące kontrakty / Firma LTD w Anglii:

Rozliczenie roczne spółki o obrocie do 67,000 rocznie, nie będącej płatnikiem VAT - £63 miesięcznie

Nasza usługa obejmuje:

*Miesięczne:

»   rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

*Rocznie:

»   Przygotowanie Company Return

»   Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

»   Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowników (obejmuje rozliczenie do 5 pracowników)

»   Przygotowanie rocznego Accounts - rozliczenia dla Urzędu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

Rozliczenie roczne spółki o obrocie powyżej 67,000 rocznie, będącej płatnikiem VAT / Firma LTD w Anglii:

Nasza usługa obejmuje:

*Miesięczne:

»   rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

*Kwartalne:

»   Przygotowanie rozliczenia VAT

*Rocznie:

»   Przygotowanie Company Return

»   Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

»   Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowników (obejmuje rozliczenie do 5 pracowników)

»   Przygotowanie rocznego Accounts - rozliczenia dla Urzędu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

»   W kontrakcie zobowiązujemy sie pilnowania Państwa terminów wszystkich rozliczeń i przygotowania ich na czas.

»   Wszystkie usługi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiązujemy sie pokryć kary związane z ewentualnymi opóźnieniami lub pomyłkami.

Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego księgowego - członka ACCA.

Usługa obejmuje również doradztwo podatkowe, staramy sie, aby zaoszczędzili Państwo zawsze maksymalna możliwą kwotę.


 

Zastanawiasz się jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Anglii? Zapoznaj się koniecznie z informacjami poniżej:
Firma a Anglii - jak zdobyć kapitał na start

Polska jest jednym z najgorszych na świecie krajów do płacenia podatków. W rankingu Banku Światowego zajęliśmy 151. miejsce na 183 ocenione kraje. Opublikowany przez Bank Światowy ranking Paying Taxes 2010 przygotowany wspólnie z PricewaterhouseCoopers i Międzynarodową Korporacją Finansową. Oceniono w nim łatwość płacenia podatków przez biznes. http://podatki.wp.pl/kat,66248,title,Polski-fiskus-jest-malo-przyjazny

Dane Firmy:
nr. companieshouse.gov.uk: 06939750   |   nazwa: FINANCIAL REPUBLIC (UK) LTD
nr. companieshouse.gov.uk: 06375167   |   nazwa: EWA MANNO ACCOUNTING SERVICES LTD
zobacz: Case details for Financial Republic - Trade Mark nr. 2517705
zobacz: Case details for Polskie Centrum - Trade Mark nr. 2434066

Zobacz więcej naszych usług: